Persoons Gebonden Budget PGB

Sinds 2008 verleen ik actief hulp aan jongeren en volwassenen vanuit het PGB. Mijn begeleiding is voornamelijk gericht op activering, ondersteuning en verzorging van de persoon. Dit kan o.a. hulp betekenen bij het structureren van de dag, zoals bijvoorbeeld het opnieuw oppakken van een sociaal leven of sport. Maar ook ondersteuning bij het maken van een dagindeling behoort tot de vele verschillende hulpvragen die ik krijg. Of bijvoorbeeld het leren omgaan met een beperking zoals ADHD, ADD, PDD NOS, Borderline of een andere aanverwante persoonlijkheidsstoornis. Therapeutische gesprekken, coaching en healing zijn mogelijk op elk gewenst gebied.

Daarnaast bied ik praktische hulp bij alle administratieve taken, zoals het invullen van formulieren, het aanvragen van kwijtscheldingen, het bijhouden en structureren van uw administratie/financien, het vezorgen van de belastingaangifte, het maken en nakomen van afspraken, maar ook het begeleiden naar afspraken. Ook verzorg ik voor u de aanvraag van het PGB ten behoeve van de indicatiestelling bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg. 

Wat is een PGB?

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Deze fiancieringsvorm valt binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit.

Wie maakt aanspraak op de AWBZ?

In Nederland is iedereen die een zorgverzekering heeft afgesloten, automatisch ook voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd. De AWBZ is een volksverzekering. U kunt aanspraak maken op deze verzekering als u zorg nodig heeft ten gevolge van een langdurige ziekte, ouderdom of van een beperking op lichamelijk, geestelijk of verstandelijk gebied.

Een indicatiecommissie (CIZ of Bureau Jeugdzorg) zal vaststellen of u aanspraak maakt op de AWBZ. Als dit het geval is zal er een indicatie worden afgegeven. Er zal u gevraagd worden of u deze indicatie in Zorg in Natura (het zorgkantoor betaalt rechtstreeks aan de instelling) of in een PGB wenst te ontvangen.


Waarom zou u voor een PGB kiezen?

Er kunnen een hoop redenen zijn om voor een PGB te kiezen:

  • U wilt zelf vorm geven aan uw dagelijkse leven
  • U wilt thuis gebruik kunnen maken van PGB, waardoor u eigen baas kunt blijven
  • U wilt zelf uw zorgverleners en begeleiders kunnen kiezen
  • U wilt zelf afspraken met uw zorgverleners en begeleiders maken


Welke zorg kan ik inkopen met een PGB?

  • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
  • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing) 
  • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang) 
  • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken) 
  • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar)

Bron: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.