Shamballa Multidimensional Healing

De centrale kern van Shamballa is Liefde Ė Liefde en Vrijheid. Liefde voor jezelf en een aangeboren besef van verbondenheid met Moeder/Vader God en de gehele schepping. Vrijheid van alles wat in de weg staat van dat besef. Vrijheid om te weten wie je bent en ook om in jouw kracht en meesterschap te stappen.

In een Shamballa workshop zal je meditaties ervaren die je zullen helpen om oude emotionele resten, die je misschien al meerdere levens meedraagt, op te ruimen. Je wordt gevuld met de energieŽn van Shamballa en verbonden met de bron van die energieŽn, waardoor je ze kunt aanroepen wanneer je maar wilt. De belangrijkste bedoeling van de zuiveringen en activaties die je ontvangt is jouw evolutionaire ontwikkeling. Vervolgens maak jij het gemakkelijker voor de rest van de mensheid, om jou daarin te volgen. Je helpt het collectieve bewustzijn en collectieve onderbewustzijn van de mensheid te verruimen en te groeien naar het bewustzijn van Liefde. Als nevenproduct kan je de energieŽn van Shamballa aanroepen om het helen of de genezing te bevorderen Ė zowel bij jezelf als bij anderen. De opgestegen meester Germain verzekert ons dat de Shamballa energieŽn nu deel uitmaken van het energetisch netwerk rond de Aarde. We kunnen die gemakkelijk aanroepen wanneer we maar willen.

De oorsprong van het Shamballa systeem zoals we het nu kennen ligt ver terug, in de tijd vůůr geschiedschrijving. Germaine was toen geÔncarneerd in de beschaving van Atlantis. Hij grondde de energieŽn van het oorspronkelijke systeem om wezens van een laag bewustzijn, die als slaven dienden, te helpen. Hij wilde dat slavernij niet meer geaccepteerd zou worden en deze wezens bevrijden van hun slavernij en onwetendheid. Het huidige systeem is veel uitgebreider dan toen, omdat we nu in staat zijn hogere energieŽn aan te kunnen. Het doel is nog wel steeds hetzelfde: ons bevrijden uit onwetendheid en onvrijheid en ons in de kracht en vrijheid van onze meesterschap brengen. Wat betekent het om een meester te zijn? Het betekent in ieder geval niet; macht over anderen. Het betekent eenvoudig meesterschap over jezelf, zoals iedere ware meester je zou vertellen.

Wat IS Shamballa?
Niets minder dan het collectieve bewustzijn van de Opgestegen en Galactische meesters. Deze trilling is nu beschikbaar voor ons, steeds soepeler en gemakkelijker, naarmate we de kristallen aspecten in onze energetische structuren openen om die te ontvangen. Deze ďdiamantfrequentie van ShamballaĒ is een heel subtiele en transformerende energie, die ook heel sterk genezend werkt. Initiaties in deze energieŽn geven ons toegang tot de nieuwe energiecodes, die vanuit de Galactische centra gedownload worden. Dit is bedoeld om de energieŽn van de Aarde en de mensheid te stabiliseren en te transformeren in een eenheid van harmonische frequenties. Het ontvangen van deze nieuwe codes en het werken met deze Diamanten Frequentie zal een vergroot Multidimensionaal bewustzijn betekenen, en een groeiende helderziendheid, een groeiend helderhoren en helder weten.

De tijd is NU aangebroken, om alle onnodige programmeringen van het verleden los te laten en je voor te bereiden op het ontvangen van die binnenstromende nieuwe energieŽn. We staan op het punt om samen hier op Aarde zulke (mooie) zaken te creŽren, die we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Jij wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op ieder moment en van die dans te genieten tot het einde van de schepping.

Nadat je geÔnitieerd bent kan je deze energie activeren enkel door ďShamballa OnĒaan te roepen. Je hoeft het stromen (van die energie) ook niet uit te schakelen; de energie weet wanneer het werk klaar is. Geen gecompliceerde linkerhersens tierelantijntjes, die je overtuigen dat je het niet kan of niet waardig bent, of andere onzin. Dergelijke gedachten en gevoelens hebben geen plaats meer in de levens van diegenen onder jullie, die ervoor kiezen om in het meesterschap van Liefde te stappen.

Ik, Germaine en ook de Galactische meesters, feliciteren elk van jullie, voor jullie moed en de overwinning op de angst, en we moedigen jullie aan om steeds verder met die energie te werken en JEZELF te worden.
Namaste, Germaine.

Door John Armitage en Germain

Het doel van Shamballa

Het doel van Shamballa is de uitbreiding van bewustzijn. En door verruiming van bewustzijn mensen in harmonie en balans brengen. De ontwikkeling van mensen gaat steeds meer in een persoonlijke, individuele richting, waarbij het vorm krijgen van het unieke van elk mens, met zijn of haar specifieke gaven de kern van het proces vormt. Shamballa is gericht op het in je eigen kracht komen en daaraan vorm geven. 

Uiteindelijk zullen anderen daarvan profiteren, maar de eerste doelstelling is je eigen ontwikkeling, met alle aspecten die daar bij horen: loskomen van oude patronen, loslaten van angst, verwerken en vergeven van oud zeer; ontdekken van je kracht. Ontwikkelen van je gaven, ook wat men "paranormaal" noemt.

De energie waar we mee werken, de Mahatma energie, bestaat uit Licht en Liefde. Licht is niets anders dan informatie en kennis. Liefde is verbinding en is onvoorwaar-delijk. Het verbindt jezelf met de oerbron van alles, met de aarde, en met alle wezens op aarde. Zelfs met bewuste energieŽn buiten het aardse vlak. Dat is met recht "multi-dimensioneel".

Hoe verder je je op die weg ontwikkelt, hoe meer je wordt wie je in wezen bent.Hoe beter je je herinnert wie je in wezen bent. Dat is "heel worden" (healing). Niet aannemen wat een ander aandraagt, maar je openen voor de stem van je diepste wezen. Dan blijkt uiteindelijk dat alle antwoorden in jezelf besloten liggen.
Het openen van deze poort, deze poort naar jezelf, is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven. Het betekent wezenlijke vrijheid, in al zijn aspecten.

Shamballa erkent dat ieder mens zijn/haar eigen proces heeft, en dat elk mens daar recht op heeft. Elk oordeel is naÔef, want niemand kent het studieplan van een ander. Shamballa is daarom ook geen vervangend alternatief voor Reiki. Beide toepassingen van de energie zijn nodig en nuttig. Het meest wezenlijke van onze derde dimensie is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan en elk op hun eigen manier zeer zinvol kunnen zijn. Als we dit kunnen ontdekken ervaren we dat strijd niet nodig is en dat verbinding zelfs een meerwaarde schept waar allen voordeel van ondervinden.

Het vestigen van dit bewustzijn, wat we het Christusbewustzijn noemen, is ťťn van de meest wezenlijke doelen van Shamballa. We werken aan het bovenstaande met Shamballa energie. Dit is positief, krachtig, liefdevol licht. Een energie die niet negatief gebruikt KAN worden. We kunnen er geen negatieve dingen mee doen.

Workshops

De volgende workshops bestaan in dit systeem:

 • Shamballa Basic Healer (2 dagen)
 • Shamballa Basic Teacher (3 dagen)
 • 13 Dimensional Shamballa Master Healer (4 dagen)
 • 13 Dimensional Shamballa Master Teacher (9 dagen)

De verschillende workshops hebben o.a. de volgende inhoud:

 •  Doceren: Filosofie van Shamballa
 •  Theorie van ziekte en het emotionele lichaam
 •  Theorie van helende energie channelen
 •  Hoe je helende sessies faciliteert
 •  Aarden na het doorgeven van energie
 •  Zelf behandelingen
 •  Behandelen van anderen
 •  Hoe jezelf te behandelen
 •  Hoe anderen te behandelen
 •  Hersenen balanceren
 •  Oefeningen om de hersenen te balanceren
 •  Antahkarana, oeroude symbool van helen
 •  Helen beoefenen, informatie over de chakraís
 • Activeren, uitzuiveren en herprogrammeren van het DNA
 •  Wat zelfmeesterschap betekent voor u als individu
 •  De verantwoordelijkheden van Meesterschap
 •  Verantwoordelijkheden naar studenten als een meester teacher
 •  Hoe inwijdingen te geven aan anderen
 •  Hoe je energetische blokkades verwijdert uit lichamen
 •  Helen en inwijden oefenen
 •  Hoe een cursus te faciliteren
 •  Contact houden met de Foundation
 •  Over vrijheid en grenzen

Channeling van Master Germain

Ik ben altijd tot je beschikking,

 Ik ben de opgestegen Master Germain
16 maart 1996

 

De essentie van inwijding is om de student toe te laten treden tot hogere trillingsgebieden en energieŽn die mee werken aan een spirituele evolutie. Je wordt een deel van de oplossing voor de wereldvrede en voorspoed.

Het is van wezenlijk belang om zoveel mensen als mogelijk en zo snel als mogelijk in deze liefdesenergie te brengen. Het doel is om zo snel en makkelijk als mogelijk het licht dat deze liefdesenergie voortbrengt te geven aan een grote massa mensen om op die manier de wereld te brengen naar een nieuw niveau in haar evolutie.